Persbericht Federale Milieu-Inspectie: nieuwe regels voor grondontsmettingen vanaf 1 januari 2024

19/12/2023

Het nieuwe Koninklijk Besluit (KB) begassingen en ontgassingen van 10/05/2023 is 1 juli 2023 in werking getreden, behalve voor de grondontsmettingen. Vanaf 1 januari 2024 gelden de regels ook voor de grondontsmettingen. Dat betekent onder meer dat de grondontsmettingen op voorhand moeten gemeld worden in de begassingsdatabank. De begassingsdatabank wordt onder andere gebruikt voor het toezicht op de begassingen door De FOD Volksgezondheid (federale milieu-inspectie) en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (Toezicht op het welzijn op het werk).

Een grondontsmetting melden

Aandacht: een grondontsmetting moet ten minste 48u vóór de start van de behandeling gemeld worden. De begassingsdatabank wordt momenteel nog aangepast om de bedrijven die grondontsmettingen uitvoeren, toegang te geven. Tot zolang kan u gebruik maken van het formulier dat u kan terugvinden op de website van de FOD Volksgezondheid en dit versturen naar begassingen@health.fgov.be. U zal bericht krijgen van zodra u toegang heeft tot de begassingsdatabank (www.database-begassingen.be).

Uitvoering enkel door opgeleide professionelen

Het nieuwe KB geldt zowel voor firma’s die in opdracht grondontsmettingen uitvoeren als voor de eigenaars/huurders van de percelen en velden die zelf grondontsmettingen uitvoeren. Enkel de houders van de fytolicentie PS mogen de professionele begassingsmiddelen voor grondontsmetting gebruiken. Zowel de begassingsleider als de begassingshelper moeten over deze licentie beschikken.

Het voorbereiden van de begassing en het leggen en verwijderen van de eventueel voorgeschreven gasdichte folie, kan gebeuren door een begassingshelper die houder is van een fytolicentie “Professioneel gebruik” of “Assistent Professioneel gebruik” onder toezicht van de begassingsleider.

Vanzelfsprekend moet de grondontsmetting gebeuren in overeenstemming met de gebruiksvoorschriften van het product (toelatingsakte) en de regels voor begassingen (KB).

Meer informatie hierover vindt u in het Koninklijk besluit houdende reglementering van de begassingen en de ontgassingen van 10 mei 2023. Afdeling 5 -Bijzondere voorwaarden voor grondontsmetting in de landbouw (artikels 52 tot 55) geeft specifieke regels voor de grondontsmetting, maar de algemene regels moeten ook gerespecteerd worden.

Deel deze pagina