Residuwetgeving

Verordening (EG) Nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/ EG van de Raad.

De maximumgehalten zijn opgenomen in de bijlagen II en III van de Verordening (EG) Nr. 396/2005. Deze bijlagen werden talloze malen gewijzigd. De link hierboven geeft geen toegang tot deze bijlagen. Het is eenvoudiger de geldende maximumgehalten op te zoeken in de EU-Pesticides database.