PANAMA - Online aanvraag ontheffing/toelating voor bemestingsproducten

Om een ontheffing, toelating of certificaat te verkrijgen kan een online aanvraag ingediend worden via PANAMA, vergezeld van een dossier met de nodige informatie over het product (kijkt hieronder voor de détail).

  1. Voordat u een aanvraag indient, is het noodzakelijk om u te registreren: via het toegangsscherm van de applicatie.
  2. De 1ste gebruiker van een onderneming moet vervolgens een toegangsaanvraag indienen per mail aan de hand van het hieronder formulier 'aanmaken van een lokale beheerder'.
    • Collega's moeten worden geregistreerd door de lokale beheerder (Eerste gebruiker) (gebruikersbeheer)
  3. Eenmaal de toegangsrechten verleend zijn kan elke gebruiker ontheffingen/toelatingen aanvragen beheren. (Online aanvraag meststoffen - handleiding)
  4. Het formulier 'wijziging van een lokale beheerder' moet eveneens per mail verstuurd worden indien dit geval zich voordoet.
  5. Een bedrijf kan een consultant aanduiden voor het indienen van de aanvragen voor zijn producten.
    De delegatie gebeurt:

Meer informatie over de verschillende aanvraagprocedures:

 Verstuur per mail van het formulier naar heleen.denorre@health.fgov.be of alfred.generet@health.fgov.be