Nieuws - Gewasbescherming

02/02/2016

Vanaf 12 feburari 2016 wijzigen de maximale residulimieten (MRLs) voor de werkzame stof fenhexamid. De wijziging is het gevolg van de toepassing van Verordening 2015/1200 van 22 juli 2015.

02/02/2016

Vanaf 12 feburari 2016 wijzigen de maximale residulimieten (MRLs) voor de werkzame stof trifloxystrobin. De wijziging is het gevolg van de toepassing van Verordening 2015/1200 van 22 juli 2015.

29/01/2016

Er zijn gewasbeschermingsmiddelen toegelaten voor de rijping van bananen vanaf 29/12/2015 voor een termijn van 120 dagen.

25/01/2016

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel NUPRID 70WS (70% imidacloprid, N22709 - 9761P/B) wordt ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

19/01/2016

Vanaf 21 januari 2016 wijzigen de maximale residulimieten (MRLs) voor de werkzame stof fluroxypyr. De wijziging is het gevolg van de toepassing van Verordening 2015/1040 van 30 juni 2015.

15/01/2016

Het gebruik en de verkoop van gewasbeschermingsmiddelen op basis van haloxyfop-P werd geschorst met ingang van 15 januari. Deze beslissing werd genomen op advies van het Erkenningscomité voor bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik en is gestoeld op de recente publicatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2233, waarin de toelatingsvoorwaarden voor producten op basis van haloxyfop-P worden aangepast, naar aanleiding van de evaluatie van bevestigende gegevens op Europees niveau.

13/01/2016

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel CALYPSO GARDEN (10070G/B, 9,2 g/l thiacloprid) wordt ingetrokken. Op basis van het voorstel tot geharmoniseerde indeling van de werkzame stof thiacloprid door het ‘Risk Assessment Committee’, dient CALYPSO GARDEN voortaan ingedeeld te worden als giftig voor de voortplanting, categorie 1B. Deze indeling is echter niet toegelaten voor producten voor niet-professioneel gebruik.

06/01/2016

Het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel SYSTHANE 20 EW (9064P/B; 200 g/l myclobutanil) is vanaf heden niet langer toegestaan in tomaten, appelbomen en perenbomen.

15/12/2015

De nieuwe versie van de gids voor de aanvrager van een toelating voor een gewasbeschermingsmiddel in België is nu beschikbaar.

26/11/2015

Het Erkenningscomité voor de bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik heeft de Belgische monitoringgegevens in oppervlakte- en grondwater voor de werkzame stof terbuthylazin onderzocht. Deze werkzame stof wordt regelmatig teruggevonden in oppervlaktewater.