Nieuws - Gewasbescherming

15/02/2017

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel FUMESAAT SC (9913P/B, 500 g/l ethofumesaat) wordt niet verlengd.

10/02/2017

De toelating van een aantal toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van chloorpyrifos werd met ingang van 10 februari 2017 geschorst. Voor de vloeibare producten werd ook de verkoop geschorst. Dit vanwege een mogelijk probleem voor de volksgezondheid.

02/02/2017

Op 8 november 2016 heeft het Erkenningscomité voor bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik een nationale aanpak voor het uitvoeren van de risicobeoordeling voor bijen bij de evaluatie van gewasbeschermingsmiddelen goedgekeurd. Deze aanpak houdt in dat voor het chronisch risico voor adulte honingbijen, honingbijenlarven, hommels en solitaire bijen de risico-evaluatie zal worden uitgevoerd op basis van het EFSA guidance document voor bijen (2013).

02/02/2017

De toepassing van gewasbeschermingsmiddelen op basis van bentazon in maïs ter bestrijding van knolcyperus zal vanaf 31/12/2017 niet langer toegelaten zijn.

02/02/2017

De vergunningen voor parallelhandel van gewasbeschermingsmiddelen zullen voortaan meteen na hun goedkeuring op Fytoweb gepubliceerd worden.

02/02/2017

Op 7 mei 2017 wijzigen de maximale residulimieten (MRLs) voor de werkzame stof deltamethrin. Dit impliceert wijzigingen voor sommige toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van deze werkzame stof.

01/02/2017

De toelatingen van het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel SPORGON (7444P/B, 46% prochloraz) en de vergunningen voor parallelhandel van de gewasbeschermingsmiddelen SPORGON (1044P/P, 46% prochloraz) en INTERSPOR (984P/P, 46% prochloraz) in aardbeien, sierplanten (toepassing door bespuiting) en sierbomen en -heesters werden ingetrokken.

01/02/2017

De toelatingen van het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel SPORGON GARDEN (10052G/B, 46% prochloraz) in aardbeien (open lucht), sierplanten (open lucht) en sierbomen en -heesters (open lucht) werden ingetrokken.

31/01/2017

Op 28 april 2017 wijzigen de maximale residulimieten (MRLs) voor de werkzame stof cymoxanil. Dit impliceert wijzigingen voor sommige toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van deze werkzame stof.

26/01/2017

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel LIFE SCIENTIFIC AZOXYSTROBIN (10043P/B, 250g/L azoxystrobin) wordt niet verlengd.