Nieuws - Gewasbescherming

11/08/2016

Middelen op basis van ethyleen zijn toegelaten voor de rijping van tomaten vanaf 01/09/2016 voor een termijn van 120 dagen.

11/08/2016

De middelen DANADIM PROGRESS, DIMISTAR PROGRESS, DIMISTAR PROGRESS 400 EC, PERFEKTHION 400 EC en ROGOR 40 zijn toegelaten voor gebruik tegen Drosophila suzukii in kersen- en kriekenbomen vanaf 15/08/2016 voor een termijn van 120 dagen.

11/08/2016

Op voorstel van de Europese Commissie wordt de EU-goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat aan striktere voorwaarden onderworpen.

19/07/2016

De vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel KEMIFAM SUPER (1001P/P, 160 g/l desmedifam en 160 g/l fenmedifam) werd niet verlengd en wordt bijgevolg ingetrokken.

19/07/2016

De vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel INTERNUM WG (959P/P, 26,7% boscalid en 6,7% pyraclostrobin) wordt ingetrokken.

19/07/2016

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel AURORA (8983P/B, 50% carfentrazone-ethyl) wordt niet verlengd.

19/07/2016

Corrigendum van het persbericht van 24/05/2016: Aanpassing van het gebruik van mesotrione na herziening van de MRLs;

 

05/07/2016

Voor de bescherming van oppervlaktewater tegen verontreiniging met gewasbeschermingsmiddelen bestaan er zowel gewestelijke als federale maatregelen. De verschillende overheden hebben daarom een folder opgesteld om een overzicht te geven van deze verschillende maatregelen.

30/06/2016

De middelen ARVEST, CERAFON, ETHEFON CLASSIC, ETHEPRO, FLORDIMEX 480 en YATZE zijn toegelaten ter bevordering van een voortijdige vruchtval in appelbomen, perenbomen en kersen- en kriekenbomen vanaf 01/07/2016 voor een termijn van 30 dagen.

29/06/2016

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel EPOK 600 EC (9120P/B, 193,6 g/l metalaxyl-M en 400 g/l fluazinam) wordt niet verlengd.