Nieuws - Gewasbescherming

22/03/2017

Op Europese niveau werd beslist om de maximale residulimieten (MRLs) voor de werkzame stof fenpyroximaat te wijzigen. Dit impliceert wijzigingen voor sommige toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van deze werkzame stof.

17/03/2017

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel LIROTECT SUPER (7989P/B, 250 g/l thiabendazool en 125 g/l imazalil) wordt niet verlengd.

14/03/2017

Het middel BOA is toegelaten voor gebruik tegen eenjarige tweezaadlobbige onkruiden in witloofwortelteelt en cichorei vanaf 01/04/2017 tot en met 01/07/2017 30/07/2017.

14/03/2017

De toelating van de gewasbeschermingsmiddelen DANADIM PROGRESS, DIMISTAR PROGRESS, DIMISTAR PROGRESS 400 EC, PERFEKTHION 400 EC en ROGOR 40 wordt in diverse teelten ingetrokken.

14/03/2017

De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen U46-M-250 (6788P/B) en U46 M250 EXTRA (8785P/B) (250 g/l MCPA) worden niet verlengd.

13/03/2017

Het middel DELEGATE is toegelaten voor gebruik tegen perenbladvlo in perenbomen vanaf 15/05/2017 voor een termijn van 120 dagen.

13/03/2017

Het middel CURATIO is toegelaten voor gebruik tegen schurft in appelbomen en perenbomen vanaf 15/03/2017 voor een termijn van 120 dagen.

01/03/2017

De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen op basis van linuron worden ingetrokken naar aanleiding van de niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof op EU-vlak.

22/02/2017

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel MEXTRA (9695P/B, 180 g/l ioxynil, 290 g/l mecoprop-P) wordt niet verlengd.

20/02/2017

Onze dienst heeft in de context van het Federaal  Reductieprogramma voor Pesticiden (FRPP) een tweede synthese gemaakt van zijn activiteiten die verband houden met de problematiek van bijen en gewasbeschermingsmiddelen.