Vrijwillige intrekking van de vergunning van VSM SPINOSAD

18/02/2021

De vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel VSM SPINOSAD (1279P/P – 480 g/l spinosad) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

De intrekkingsdatum is 31/10/2022.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de vergunningshouder zijn nog toegelaten tot 30/04/2021.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 31/10/2021.
Het gebruik is nog toegelaten tot 31/10/2022.

Deel deze pagina