Nieuws - Gewasbescherming

30/11/2016

De toelatingen van producten op basis van glyfosaat die de formuleringshulpstof POE-tallowamine bevatten zijn ingetrokken.

30/11/2016

Naar aanleding van de recente beperking betreffende producten op basis van isoproturon (maximum 1 toepassing van 600 g isoproturon/ha/12 maanden in de lente tegen eenjarige tweezaadlobbige onkruiden, zie persbericht van 12/08/2016) werden de toelatingsaktes van producten die gebruikt werden in menging met isoproturon aangepast.

24/11/2016

Het middel CELEST (9269P/B, 25 g/l fludioxonil) is toegelaten voor gebruik tegen Phoma, Botrytis, Fusarium en Alternaria in zaaizaad van vlas vanaf 10/12/2016 voor een termijn van 120 dagen.

24/11/2016

Het middel APRON is toegelaten voor gebruik tegen Pythium in zaaizaad van vlas vanaf 10/12/2016 voor een termijn van 120 dagen.

23/11/2016

Op 19 januari 2017 wijzigen de maximale residulimieten (MRLs) voor de werkzame stof 1-naftylazijnzuur. Dat impliceert wijzigingen voor sommige gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen op basis van deze werkzame stof.

22/11/2016

Het gebruik van de gewasbeschermingsmiddelen ELOGE (10261P/B, 108 g/l haloxyfop-P-methyl) en GALLANT (10437P/B, 108 g/l haloxyfop-P-methyl) is opnieuw toegestaan in bosuien (open lucht) en prei (open lucht).

03/11/2016

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel LEGACY 500 SC (9589P/B, 500 g/l diflufenican) wordt ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

31/10/2016

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel C.I.P.C. Protex (4037P/B, 400 g/l chloorprofam) wordt niet verlengd.

24/10/2016

Het middel APRON is toegelaten voor gebruik tegen valse meeldauw (Peronospora farinosa f. sp. betae) in zaaizaad van suikerbieten vanaf 15/11/2016 voor een termijn van 120 dagen.

10/10/2016

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel PROSTORE HN (9956P/B, 300 g/L chloorprofam) wordt niet verlengd.