Toelating biopesticiden

Als subgroep van gewasbeschermingsmiddelen hebben biopesticiden dezelfde toelatingsprocedure als 'klassieke' gewasbeschermingsmiddelen. De informatie over de toelatingsprocedure geldt dus ook voor biopesticiden.

De toelating van biopesticiden heeft echter ook specifieke aspecten die leiden tot gewijzigde gegevensvereisten, evaluatie of template om een dossier in te dienen. De volgende punten geven aanvullende informatie voor biopesticiden.

Plantenextracten

De Europese Commissie heeft een document opgesteld met aangepaste vereisten voor werkzame stoffen in gewasbeschermingsmiddelen en in middelen op basis van plantenextracten:

OESO heeft een guidance document opgesteld specifiek voor plantenextracten. Dit document dient als hulpmiddel bij het opstellen van een aanvraagdossier en bij de evaluatie ervan:

Micro-organismen

De vereisten voor gewasbeschermingsmiddelen die micro-organismen bevatten zijn opgelijst in Verordening (EU) nr. 284/2013 van de Commissie van 1 maart 2013 tot vaststelling van de gegevensvereisten voor gewasbeschermingsmiddelen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen.

Het template voor de dRR die gebruikt moet worden voor het indien van een aanvraag is aangepast voor deze middelen.

OESO heeft een guidance document opgesteld specifiek voor micro-organismen. Dit document dient als hulpmiddel bij het opstellen van een aanvraagdossier en bij de evaluatie ervan:

Feromonen

De Europese Commissie heeft een guidance document opgesteld specifiek voor feromonen. Dit document dient als hulpmiddel bij het opstellen van een aanvraagdossier en bij de evaluatie ervan:

Andere biopesticiden

Voor andere biopesticiden kan het volgende document van de Europese Commissie gebruikt worden: