Toelating biopesticiden

Als subgroep van gewasbeschermingsmiddelen hebben biopesticiden dezelfde toelatingsprocedure als 'klassieke' gewasbeschermingsmiddelen. De informatie over de toelatingsprocedure geldt dus ook voor biopesticiden.

De toelating van biopesticiden heeft echter ook specifieke aspecten die leiden tot gewijzigde gegevensvereisten, evaluatie of template om een dossier in te dienen. De volgende punten geven aanvullende informatie voor biopesticiden.

Plantenextracten

De Europese Commissie heeft een document opgesteld met aangepaste vereisten voor werkzame stoffen in gewasbeschermingsmiddelen en in middelen op basis van plantenextracten:

OESO heeft een guidance document opgesteld specifiek voor plantenextracten. Dit document dient als hulpmiddel bij het opstellen van een aanvraagdossier en bij de evaluatie ervan:

Micro-organismen

De specifieke criteria voor de goedkeuring van werkzame stoffen in de vorm van micro-organismen zijn opgelijst in Verordening (EU) 2022/1438 van de Commissie van 31 augustus 2022 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de  Raad wat specifieke criteria voor de goedkeuring van werkzame stoffen in de vorm van micro-organismen betreft.

De vereisten voor werkzame stof die micro-organismen zijn, zijn opgelijst in Rectificatie van Verordening (EU) 2022/1439 van de Commissie van 31 augustus 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 283/2013 wat betreft de informatie die moet worden ingediend voor werkzame stoffen en de specifieke gegevensvereisten voor micro-organismen.

De vereisten voor gewasbeschermingsmiddelen die micro-organismen bevatten zijn opgelijst in Rectificatie van Verordening (EU) 2022/1440 van de Commissie van 31 augustus 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 284/2013 wat betreft de informatie die moet worden verstrekt over gewasbeschermingsmiddelen en de specifieke gegevensvereisten voor gewasbeschermingsmiddelen die micro-organismen bevatten.

De uniforme beginselen in verband met gewasbeschermingsmiddelen die micro-organismen bevatten zijn opgelijst in Rectificatie van Verordening (EU) 2022/1441 van de Commissie van 31 augustus 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 546/2011 wat betreft specifieke uniforme beginselen voor de evaluatie en de toelating van gewasbeschermingsmiddelen die micro-organismen bevatten

Het template voor de dRR die gebruikt moet worden voor het indien van een aanvraag is aangepast voor deze middelen.

OESO heeft een guidance document opgesteld specifiek voor micro-organismen. Dit document dient als hulpmiddel bij het opstellen van een aanvraagdossier en bij de evaluatie ervan:

Feromonen

De Europese Commissie heeft een guidance document opgesteld specifiek voor feromonen. Dit document dient als hulpmiddel bij het opstellen van een aanvraagdossier en bij de evaluatie ervan:

Andere biopesticiden

Voor andere biopesticiden kan het volgende document van de Europese Commissie gebruikt worden: