Biologische landbouw

De gewasbeschermingsmiddelen die bestemd zijn voor de biologische landbouw vormen een subcategorie van de biopesticiden waarbij we sommige producten kunnen toevoegen die niet van biologische oorsprong zijn, maar waarvan het gebruik traditioneel is voor dit soort teelt (koper, zwavel,…).

Lijst met gewasbeschermingsmiddelen die in België toegelaten zijn en in de biologische landbouw kunnen worden gebruikt

Deze lijst bevat de gewasbeschermingsmiddelen die in België toegelaten zijn en die in de biologische landbouw conform bijlage II van Verordening (EG) 889/2008 van de Commissie van 5 september 2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft, kunnen worden gebruikt. Aangezien deze lijst dynamisch is, is het mogelijk dat sommige producten zich nog niet op deze lijst bevinden, aarzel niet om ons te contacteren.

Bijlage II van Verordening (EG) 889/2008

De biologische landbouw wordt op Europees niveau gereglementeerd door Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 en door Verordening (EG) nr. 889/2008 van de Commissie van 5 september 2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft.
In Verordening (EG) nr. 889/2008 worden in bijlage II de werkzame stoffen gedefinieerd die in gewasbeschermingsmiddelen in de biologische landbouw kunnen worden gebruikt. De gewasbeschermingsmiddelen die deze werkzame stoffen bevatten, moeten buiten deze lijst op nationaal niveau worden toegelaten om in een land te kunnen worden gebruikt. Dit document wordt bij wijze van informatie voorgesteld.

Onze dienst heeft samen met de biologische landbouw (Verenigingen die de biologische landbouw vertegenwoordigen, proefcentra,  administraties,…) een werkgroep opgericht die erop gericht is om over de problemen te discussiëren waarmee men in België wordt geconfronteerd op het vlak van alles wat betrekking heeft op de  gewasbeschermingsmiddelen die in de biologische landbouw worden gebruikt.