Federaal reductieplan voor gewasbeschermingsmiddelen voor de periode 2023-2027

Koninklijk Besluit van 21 december 2023 betreffende het programma 2023-2027 van het federale reductieplan voor gewasbeschermingsmiddelen.