Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten

Een lijst van wetgeving met betrekking tot de organisatie, samenstelling en werking van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, inclusief:

  • Koninklijk besluit van 31 juli 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 oktober 2004 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten
  • Ministerieel besluit van 13 maart 2023 tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 mei 2022 tot benoeming van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten
  • Ministerieel besluit van 12 mei 2022 tot benoeming van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten
  • Koninklijk besluit van 7 november 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 oktober 2004 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten
  • Ministerieel besluit van 14 april 2016 betreffende de overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten inzake het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten
  • Koninklijk besluit 21 mei 2013 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen
  • Koninklijk besluit van 18 oktober 2004 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten
  • Ministerieel besluit van 30 juni 1999 betreffende de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen