Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten

Een lijst van wetgeving met betrekking tot de organisatie, samenstelling en werking van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, inclusief:

  • Ministerieel besluit van 14 november 2016 tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 2014 tot benoeming van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten
  • Ministerieel besluit van 14 april 2016 betreffende de overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten inzake het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten
  • Ministerieel besluit van 2 april 2014 tot benoeming van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen
  • Koninklijk besluit 21 mei 2013 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen
  • Ministerieel besluit van 30 juni 1999 betreffende de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen