Update van de nationale richtlijnen voor vergunningen voor parallelhandel

01/03/2024

De nationale richtlijnen voor vergunningen voor parallelhandel werden aangepast om enkele wijzigingen in het beleid te verduidelijken:

  • De evaluatiecriteria die gebruikt worden om een aanvraag voor een nieuwe vergunning voor parallelhandel te beoordelen werden toegevoegd.
  • De mogelijkheid om afgeleide toelatingen of alternatieve handelsbenamingen in de lidstaat van oorsprong toe te voegen aan dezelfde vergunning en de gevolgen hiervan voor de importverklaring worden uitgelegd.
  • De voorwaarden voor het bewaren van een getuigeverpakking van een IBC-verpakking op een andere locatie dan de locatie van eerste invoer werden toegevoegd.
  • De nieuwe beperking op het gebruik van een afgeleide toelating als referentietoelating in België voor een vergunning voor parallelhandel werd toegevoegd.

De nieuwe richtlijnen zijn hier terug te vinden.

Om aan het nieuwe beleid te kunnen voldoen, werd een nieuwe versie van de invoerverklaring ter beschikking gesteld.

Deel deze pagina