Update van de nationale richtlijnen voor vergunningen voor parallelhandel

22/06/2022

De nationale richtlijnen voor vergunningen voor parallelhandel werden aangepast om enkele wijzigingen in het beleid te verduidelijken:

 • De geldigheid van een vergunning voor parallelhandel voor de combinatie [referentieproduct – te importeren product] werd verduidelijkt. Elk product dat in het land van oorsprong onder dezelfde toelating valt (zelfde toelatings- of stamnummer) kan geïmporteerd worden op basis van dezelfde vergunning.
 • De nieuwe instructies voor het indienen van de importverklaring werden toegevoegd.
 • De voorwaarden voor de aanwezigheid van een getuigeverpakking werden verduidelijkt.
 • De etiketteringsvoorschriften werden geharmoniseerd met Verordening 547/2011 en het richtsnoer SANCO/10524/2012 ver.5.2:
  • Het originele partijnummer en de productiedatum moeten steeds vermeld worden op het nieuwe etiket, ook bij een herverpakking.
  • De vermelding van een nieuw partijnummer, dat traceerbaar is naar het originele partijnummer, is enkel toegestaan bij herverpakking.
  • De naam en het adres van de firma verantwoordelijk voor de herverpakking moeten op het etiket vermeld worden.
 • De regels rond identieke handelsbenamingen van vergunningen voor parallelhandel werden verduidelijkt.
 • De voorwaarden voor verlenging en intrekking van een vergunning voor parallelhandel werden verduidelijkt.

De nieuwe richtlijnen zijn terug te vinden op de pagina over parallelhandel.

Deel deze pagina