Nieuws - Gewasbescherming

28/04/2017

Op 25 april 2017 heeft het Erkenningscomité voor de bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik zijn 1000e vergadering gehouden. Dit Comité is de officiële instantie in België die adviezen verstrekt inzake aanvragen tot toelating met betrekking tot gewasbeschermingsmiddelen, op basis van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers.

28/04/2017

Op 10/02/2017 werd een persbericht gepubliceerd waarin bekend gemaakt werd dat de toelatingen en vergunningen voor parallelhandel voor producten op basis van chloorpyrifos werden geschorst. Uit nieuwe gegevens die onderzocht werden door het Erkenningscomité voor de bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik blijkt dat er geen risico is voor de volksgezondheid.

21/04/2017

In het voorjaar van 2015 is er heel wat commotie geweest naar aanleiding van een bericht van het International Agency for Research on Cancer (IARC), waarin men de onkruidbestrijder glyfosaat als waarschijnlijk kankerverwekkend bestempelt. Tijd voor een nieuwe stand van zaken.

19/04/2017

Het middel TAMIFUME 690 SL (9517P/B) is toegelaten voor gebruik tegen bodemschimmels en aaltjes (nematoden) in diverse teelten vanaf 20/05/2017 voor een termijn van 120 dagen.

19/04/2017

De middelen SOLASAN (6412P/B) en TERRASAN (7762P/B) zijn toegelaten voor gebruik tegen bodemschimmels en aaltjes (nematoden) in diverse teelten vanaf 20/05/2017 voor een termijn van 120 dagen.

13/04/2017

Het gebruik van de gewasbeschermingsmiddelen NISSORUN SC (10385P/B) en HEXYTHIAZOX 250 SC (10381P/B) is vanaf heden niet langer toegestaan in courgette (open lucht), augurk (open lucht) en pompoen (open lucht).

13/04/2017

Op Europees niveau werden de maximale residulimieten (MRLs) gewijzigd voor de werkzame stof fenpropimorf. Dit impliceert wijzigingen voor sommige toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van deze werkzame stof.

07/04/2017

De brochure voor de bescherming van niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen/insecten en niet doelwitplanten (NTA/NTP) werd aangepast. Deze brochure handelt over de maatregelen ter bescherming van NTA/NTP en hoe deze te combineren met de maatregelen ter bescherming van oppervlaktewater, bij gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

31/03/2017

Het middel VERIMARK 20SC is toegelaten voor gebruik tegen koolvlieg in spruitkool, broccoli, bloemkool (witte en groene), sluitkool (kabuiskool, witte, rode, savooi- en spitskool) vanaf 01/04/2017 voor een termijn van 120 dagen.

31/03/2017

Het middel TEPPEKI (9526P/B) is toegelaten voor gebruik tegen bladluizen in groengeoogste erwten (zonder peul) vanaf 01/04/2017 voor een termijn van 120 dagen.