Inkorting van de uitlooptermijnen van de toelatingen van SYSTHANE 20 EW (9064P/B) en SYSTHANE ECOZOME (10173P/B) en intrekking van de toelating van MISHA 200 EW (10872P/B)

24/09/2020

De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen SYSTHANE 20 EW (9064P/B – 200 g/l myclobutanil), SYSTHANE ECOZOME (10173P/B – 45 g/l myclobutanil) en MISHA 200 EW (10872P/B – 200g/l myclobutanil) worden ingetrokken tengevolge van het verlopen van de goedkeuring van de actieve stof myclobutanil op Europees niveau.

 

De intrekkingsdatum is 30/11/2022.

 

Het op de markt brengen en de opslag van deze middelen door de toelatingshouder is nog toegelaten tot 31/05/2021.

De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 30/11/2021.

Het gebruiken is nog toegelaten tot 30/11/2022.

Deel deze pagina