Intrekking van een aantal vergunningen voor parallelhandel van gewasbeschermingsmiddelen ten gevolge van de Brexit

01/10/2020

De vergunningen voor parallelhandel van de gewasbeschermingsmiddelen:

  • STOMP AQUA (957P/P – 455 g/l pendimethalin),
  • ATAPROPY (1161P/P – 400 g/l propyzamide)  
  • INTERTRON 700 SC (1249P/P – 700 g/l metamitron)

worden ingetrokken naar aanleiding van de uitstap van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

De intrekkingsdatum is 30/06/2022.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de vergunningshouder zijn nog toegelaten tot 31/12/2020. 
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 30/06/2021.
Het gebruik is nog toegelaten tot 30/06/2022.

Deel deze pagina