Inkorting van de uitlooptermijnen van de toelatingen van LEGURAME (6029P/B) en CARBURAME (9397P/B)

07/10/2020

De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen

  • LEGURAME (6029P/B), 300 g/l carbeetamide) 
  • CARBURAME (9397P/B, 300 g/l carbeetamide)

worden ingetrokken tengevolge van het verlopen van de goedkeuring van de werkzame stof carbeetamide op Europees niveau.

De intrekkingsdatum is 30/11/2022.

Het op de markt brengen en de opslag van deze middelen door de toelatingshouders is nog toegelaten tot 31/05/2021.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 30/11/2021.
Het gebruiken is nog toegelaten tot 30/11/2022

Deel deze pagina