Bufferzone ‘met klassieke techniek’

17/07/2020

Gewestelijke maatregelen

Het Vlaams en het Waals gewest hebben de laatste 2 jaar eenzelfde maatregel voorzien voor spuittoestellen van gewasbeschermingsmiddelen: een minimale driftreductie van 50%. Het spuittoestel moet daarvoor uitgerust zijn met spuitdoppen die zorgen voor een reductie van de spuitdrift met minimum 50% in vergelijking met een bespuiting zonder driftreductie. De enige andere mogelijkheid is het gebruiken van een speciaal type spuittoestel dat zorgt voor minimum 50% driftreductie.

Raadpleeg de lijst van doppen en materiaal met hun goedgekeurde percentage driftreductie.

Klassieke techniek

Op dit moment wordt deze maatregel nog niet opgelegd op federaal vlak. Het is de bedoeling dit op termijn aan te passen. Dit persbericht wil verduidelijken dat de bufferzones met klassieke techniek die momenteel op de toelatingsaktes van gewasbeschermingsmiddelen worden vermeld, nog geen rekening houden met een algemeen minimum percentage driftreductie van 50%. De omschrijving ‘met klassieke techniek’ die gebruikt wordt, verwijst dus naar een techniek zonder driftreductie.

Wie een gewasbeschermingsmiddel toepast, zal de vereiste risicobeperkende maatregel voor een bepaald middel en een bepaalde teelt daarom in veel gevallen nog moeten omrekenen om te weten welke bufferzone gerespecteerd moet worden voor de specifieke spuitmachine en -dop die daarbij gebruikt wordt (zie brochure). Bijvoorbeeld, indien een bufferzone van 10 m met klassieke techniek werd opgelegd, dan dient in praktijk een bufferzone van 5 m met minimum 50% driftreductie te worden toegepast.

Deel deze pagina