Aanpassing van de retributies voor gewasbeschermingsmiddelen

05/03/2024

Bij het indienen van aanvragen voor het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen dienen de aanvragers retributies te betalen die toelaten de evaluatie van de aanvragen te financieren. Dat geldt ook voor aanvragen tot wijziging van bestaande toelatingen.

In de loop der jaren zijn de gegevensvereisten voor de aanvraagdossiers steeds verder toegenomen en wordt ook de evaluatie altijd maar complexer. Door evolutie van de wetenschap dienen immers steeds meer factoren in rekening gebracht te worden. Ook zorgt indexering van de lonen van de betrokken ambtenaren voor een stijging van de onkosten. Het Begrotingsfonds voor de Grondstoffen en de Producten, waarin de retributies worden gestort, moet ook instaan voor het financieren van studies ter ondersteuning van het toelatingsbeleid of projecten van het reductieplan voor gewasbeschermingsmiddelen. Om dit alles financieel haalbaar te houden, dienen de retributies te worden verhoogd.

Op 29/02/24 werd een koninklijk besluit gepubliceerd tot aanpassing van de retributies. Om de aanvragende bedrijven toe te laten hun bedrijfsvoering hierop af te stemmen, worden de retributies van toepassing op nationale aanvragen ingediend vanaf 2025. De retributies voor Europese aanvragen worden nog een jaar later van toepassing, dus vanaf 2026.

De jaarlijkse bijdragen voor het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen voor niet-professioneel gebruik worden vanaf 2025 dan weer verlaagd van 11 naar 6 cent per kg werkzame stof. De verlaging is dus van toepassing op de hoeveelheden die vanaf 2025 op de markt worden gebracht.

De exacte bedragen van de nieuwe retributies vindt u in bijlage 2 van de “Gids voor de aanvrager van toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen”.

Deel deze pagina