EG-meststoffen - Verordening EG Nr 2003/2003

Op EU-niveau zijn de bepalingen van verordening (EG) nr. 2003/2003 inzake meststoffen van toepassing (tot en met 15/07/2022). Deze verordening regelt alleen de handel in minerale meststoffen die met de aanduiding “EG-meststof” in de handel gebracht mogen worden. Elke meststof die tot een type behoort dat voorkomt in bijlage I van deze verordening en voldoet aan de vastgestelde voorwaarden, mag als “EG-meststof” worden aangeduid.

Let op het belang van het woordje “mag”. De fabrikant kan vrij kiezen of hij de meststof als EG-meststof dan wel als nationale meststof in de handel brengt. Indien hij opteert voor een EG-meststof, moet hij dit op het etiket vermelden en kan hij de meststof vrij verhandelen binnen de Europese Unie. De meststof moet wel voldoen aan de in de verordening vastgestelde voorwaarden.
Indien hij ervoor opteert de meststof als nationale meststof te verhandelen, valt de meststof onder de nationale wetgeving.

Deze wetgeving wordt vervangen door Verordening (EG) nr. 2019/1009 vanaf 16/07/2022.