Biologische productie - Verordening (UE) 2021/1165

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1165 van de Commissie van 15 juli 2021 betreffende de toelating van bepaalde producten en stoffen voor gebruik in de biologische productie en de opstelling van de lijsten van die producten en stoffen, geeft onder bijlage II een lijst van producten die mogen worden gebruikt in de biologische teelt.

Opgelet:
De producten uit bijlage II van Verordening (EU) 2021/1165
kunnen slechts op de Belgische markt verhandeld worden indien zij toegelaten zijn overeenkomstig het KB van 28 januari 2013 (opgenomen in bijlage I of via ontheffing) of verordening (EU) nr. 2019/1009.

 

Bepaalde producten dragen het Europese Ecolabel omdat ze bepaalde voorwaarden naleven. Meer informatie vindt u hier.