Het huidige programma

Het programma 2023-2027 van het federale reductieplan voor gewasbeschermingsmiddelen (vierde programma) zal hier binnenkort gepubliceerd worden.

De openbare raadpleging over het ontwerpprogramma vond plaats van 17 januari tot en met 20 maart 2022. Op basis van de ontvangen opmerkingen werd het programma door de bevoegde overheidsdiensten aangepast in overleg met de belanghebbende partijen en de betrokken kabinetten. De goedkeuringsprocedure is lopende.