Het huidige programma

Momenteel brengt het federale plan zijn derde programma ten uitvoer. Dit omvat 32 projecten waarvan er 11 worden uitgevoerd in samenwerking met de Gewesten in het kader van het NAPAN. Dit programma

  • werd uitgewerkt op basis van de voorlopige resultaten van het vorige programma
  • werd gefinaliseerd in overleg met de stakeholders na een grote publieksraadpleging
  • is vastgelegd in het koninklijk besluit van 17/02/2019
  • betreft enkel de gewasbeschermingsmiddelen
  • zal halverwege worden geactualiseerd, d.w.z. in 2020