De vorige programma's

Het eerste reductieprogramma voor pesticiden werd voor 5 jaar gepland, van 2005 tot 2010. Het werd vervolgens verlengd tot 2012.

Het tweede programma gepland van 2013 tot 2017 onderscheidt zich van het vorige door zijn integratie in een Europees en nationaal kader.

  • De Europese verplichtingen van de richtlijn uit 2009 voor een duurzaam gebruik van pesticiden en de federale verplichtingen van de wet van 1998 betreffende de productnormen werden geïntegreerd in het koninklijk besluit van 2012 betreffende het kader van het federaal reductieprogramma voor pesticiden dat het besluit van 2005 betreffende het eerste reductieprogramma opheft.
  • Het federaal plan maakt sindsdien deel uit van het nationale plan NAPAN (Nationaal Actie Plan d’Action National) waarin verschillende acties worden gerealiseerd samen met de Gewesten. De NAPAN Task Force is het Belgische overlegorgaan voor het NAPAN.
  • Het ontwerp van federaal programma 2013-2017 was voor het eerst voorwerp van een uitgebreide openbare raadpleging.

Het programma werd in 2015 geactualiseerd door de realisatietermijnen van 8 acties aan te passen.

Het derde programma werd uitgevoerd in de periode 2018-2022. Dit programma

  • werd uitgewerkt op basis van de voorlopige resultaten van het vorige programma
  • werd gefinaliseerd in overleg met de stakeholders na een grote publieksraadpleging
  • is vastgelegd in het koninklijk besluit van 17/02/2019
  • betreft enkel de gewasbeschermingsmiddelen
  • werd halverwege (in 2020) geëvalueerd (link).

De resultaten van het derde programma zijn beschreven in het eindrapport.