Het toekomstige programma

Het federale programma dient om de 5 jaar te worden herzien. Deze herziening is de gelegenheid om het resultaat van het vorige programma te evalueren en in overleg met de belanghebbende partijen (met name de Adviesraad van het NAPAN) de nieuwe oriënteringen van het volgende programma voor te stellen. Bepaalde acties van het federale actieplan worden uitgevoerd in samenwerking met de bevoegde gewestelijke overheden, die vertegenwoordigd zijn in de NAPAN Task Force.

Het volgende programma zal dus betrekking hebben op de periode 2023-2027. De openbare raadpleging over het ontwerpprogramma vond plaats van 17 januari tot en met 20 maart 2022. Op basis van de ontvangen opmerkingen zal het programma door de bevoegde overheidsdiensten worden aangepast in overleg met de belanghebbende partijen en de betrokken kabinetten. Eind 2022 zal het definitieve programma voor 2023-2027 hier gepubliceerd worden.