Het toekomstige programma

Het federale programma dient om de 5 jaar te worden herzien. Deze herziening is de gelegenheid om het resultaat van het vorige programma te evalueren en in overleg met de belanghebbende partijen (met name de Adviesraad van het NAPAN) de nieuwe oriënteringen van het volgende programma voor te stellen. Bovendien worden bepaalde acties van het federale actieplan sinds 2013 overlegd met de Gewesten binnen de NAPAN Task Force.

Het volgende programma zal dus betrekking hebben op de periode 2023 - 2027. Dit programma wordt het voorwerp van een openbare raadpleging die in 2022 zal georganiseerd worden. Dit programma wordt gebaseerd op het voorlopig activiteitenverslag van het FRPP voor de periode 2018-2022.