Het toekomstige programma

Het federale programma dient om de 5 jaar te worden herzien. Deze herziening is de gelegenheid om het resultaat van het vorige programma te evalueren en in overleg met de belanghebbende partijen (met name de Adviesraad van het NAPAN) de nieuwe oriënteringen van het volgende programma voor te stellen. Bepaalde acties van het federale actieplan worden uitgevoerd in samenwerking met de bevoegde gewestelijke overheden, die vertegenwoordigd zijn in de NAPAN Task Force.