Producten op basis van sulfoxaflor tijdelijk toegelaten tegen bladluizen in suikerbieten

02/03/2022

De gewasbeschermingsmiddelen

  • CLOSER (10752P/B – 120 g/l sulfoxaflor)
  • SEQUOIA (11032P/B – 120 g/l sulfoxaflor)

zijn toegelaten voor gebruik tegen bladluizen in suikerbieten vanaf 15/04/2022 tot en met 12/08/2022.

De toelatingen kan u hier raadplegen.

De toelating werd verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door op geen enkele andere redelijke manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.

Deel deze pagina