120 dagen toelatingen voor noodsituaties

Deze toelatingen worden verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door op geen enkele andere redelijke manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.

Wetgeving: 
Overzicht 120 dagen toelatingen acetampirid - ACTAMELCO 200 (33217P/P) - 120 dagen toelating (01/04/2024 - 29/07/2024) acetampirid - AMIPRID SG (1342P/P) - 120 dagen toelating (01/04/2024 - 29/07/2024) acetampirid - ANTILOP SG (9845P/B) - 120 dagen toelating (01/04/2024 - 29/07/2024) acetampirid - GAZELLE SG (9807P/B) - 120 dagen toelating (01/04/2024 - 29/07/2024) acetampirid - INSYST (9898P/B) - 120 dagen toelating (01/04/2024 - 29/07/2024) acetampirid - INTER APRID SG (1370P/P) - 120 dagen toelating (01/04/2024 - 29/07/2024) acetampirid - MOSPILAN SG (10105P/B) - 120 dagen toelating (01/04/2024 - 29/07/2024) acetampirid - ORIX 20 SG (1399P/P) - 120 dagen toelating (01/04/2024 - 29/07/2024) Californische pap - CURATIO - 120 dagen toelating (01/03/2024 - 28/06/2024) cyantraniliprole - LUMIDERM (corrigendum) - 120 dagen toelating (15/01/2024 - 13/05/2024) cyantraniliprole - LUMIDERM - 120 dagen toelating (15/04/2024 - 12/08/2024, uitzaaien) Cydia pomonella Granulovirus, CpGV (isolate GV-0014) - MADEX TWIN (01/04/2024 - 29/07/2024) Cydia pomonella Granulovirus, CpGV (isolate GV-0014) - MADEX TWIN (30/07/2024 - 26/11/2024) cypermethrin - INTERCYP 0,8 GR (1333P/P) - noodtoelating (gebruik: 01/04/2024 - 30/04/2024) cypermethrin - SHERPA 0,8GR (10104P/B) - noodtoelating (gebruik: 01/04/2024 - 30/04/2024) flupyradifuron - INTER AVANTA (1369P/P) - noodtoelating (01/03/2024 - 01/05/2024) flupyradifuron - RIAMBA (11176P/B) - noodtoelating (01/03/2024 - 01/05/2024) flupyradifuron - SIVANTO PRIME (10855P/B) - noodtoelating (01/03/2024 - 01/05/2024) flupyradifuron - VSM PRIME (1387P/P) - noodtoelating (01/03/2024 - 01/05/2024) muntolie - BIOX-M - 120 dagen toelating (01/11/2023 - 28/02/2024) onvertakte vlinderferomonen - ISOMATE OFM ROSSO FLEX - noodtoelating (01/03/2024 - 28/06/2024) Phthorimaea operculella granulovirus, stam DSMZ GV-0019 (PhopGV) - TUTAVIR - 120 dagen toelating (04/01/2024 - 29/04/2024) spirotetramat - BATAVIA (11006P/B) - noodtoelating (gebruik: 01/04/2024 - 29/07/2024) spirotetramat - MOVENTO 100 SC (9797P/B) - noodtoelating (gebruik: 01/04/2024 - 29/07/2024) spirotetramat - MOVENTO (1131P/P) - noodtoelating (gebruik: 01/04/2024 - 29/07/2024) spirotetramat - MOVENTO 100 SC (1361P/P) - noodtoelating (gebruik: 01/04/2024 - 29/07/2024) spirotetramat - SPIROMAT (32775P/P) - noodtoelating (gebruik: 01/04/2024 - 29/07/2024) spirotetramat - VSM SPIROTETRAMAT (1292P/P) - noodtoelating (gebruik: 01/04/2024 - 29/07/2024) waterstofperoxide - HUWA-SAN TR-50 - noodtoelating (05/09/2023 - 02/01/2024)