Producten op basis van spirotetramat tijdelijk toegelaten tegen bladluizen in suiker- en voederbieten

31/03/2021

De gewasbeschermingsmiddelen

  • BATAVIA (11006P/B)
  • MOVENTO (1131P/P)
  • MOVENTO 100 SC (9797P/B)
  • MOVENTO 100 SC (1361P/P)
  • SPIROTETRABEL (1146P/P)
  • VSM SPIROTETRAMAT (1292P/P)
  • VSM SPIROTETRAMAT 100 SC (1173P/P)

zijn toegelaten tegen bladluizen in suiker- en voederbieten voor een termijn van 120 dagen vanaf 15/04/2021 tot en met 12/08/2021.

De toelatingen kunt u hier raadplegen.

De toelatingen werden verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door op geen enkele andere manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.

Deel deze pagina