Producten op basis van flazasulfuron tijdelijk toegelaten tegen eenjarige grasachtige en eenjarige tweezaadlobbige onkruiden in de teelten appelbomen, perenbomen en druivelaars

04/06/2020

De gewasbeschermingsmiddelen

  • ATTA-FLURON (1316P/P)
  • CHIKARA (9249P/B)
  • FLAZA 25 (1248P/P)
  • FLAZANET (1261P/P)
  • FLAZELCO (1212P/P)
  • HINOKI (10954P/B)

zijn toegelaten voor gebruik tegen eenjarige grasachtige en eenjarige tweezaadlobbige onkruiden in de teelten appelbomen, perenbomen en druivelaars voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/06/2020 tot en met 28/09/2020.

De toelatingen kunt u hier raadplegen.

De toelatingen werden verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door op geen enkele andere redelijke manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.

Deel deze pagina