Producten op basis van cyazofamide tijdelijk toegelaten voor een verhoogd aantal toepassingen tegen phytophthora in aardappelen en aardappelpootgoedteelt

06/08/2021

De gewasbeschermingsmiddelen ATTA-MARAN (1341P/P), RANMAN TOP (10042P/B), en SUGOI (10985P/B) zijn toegelaten voor meer toepassingen tegen phytophthora in aardappelen en aardappelpootgoedteelt vanaf 06/08/2021 tot en met 01/12/2021. Het maximaal aantal toegelaten toepassingen wordt van 6 op 10 gebracht.

De toelating kunt u hier raadplegen.

De toelatingen werden verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door op geen enkele andere redelijke manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.

Deel deze pagina