Product op basis van vetzuren tijdelijk toegelaten als groeiregulator in azalea

10/01/2024

Het gewasbeschermingsmiddel RADIA 7882 (8315P/B – 410 g/l vetzuren C8-C10, methylesters) is toegelaten voor gebruik tegen ongewenste scheut- en bladvorming in azalea voor een termijn van 120 dagen vanaf 15/03/2024 tot en met 12/07/2024.

De toelating kan u hier raadplegen.

De toelating werd verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door op geen enkele andere redelijke manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.

Deel deze pagina