Product op basis van tri-allaat tijdelijk toegelaten in spinazie in open lucht tegen duist, ijle dravik, raaigras en wilde haver

11/07/2022

Het gewasbeschermingsmiddel AVADEX FACTOR (10947P/B – 450 g/l tri-allaat) is toegelaten in spinazie (open lucht) voor gebruik tegen

  • duist (Alopecurus myosuroide)
  • éénjarige grasachtige onkruiden(Poaceae)
  • ijle dravik (Bromus sterilis)
  • raaigras (Lolium spp.)
  • wilde haver (Avena fatua)

voor een termijn van 120 dagen vanaf 15/07/2022 tot en met 11/11/2022.

De toelating kan u hier raadplegen.

De toelating werd verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door op geen enkele andere redelijke manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.

Deel deze pagina