Product op basis van sulfurylfluoride tijdelijk toegelaten tegen gewasbeschadigers in zeevracht/scheepsladingen

05/07/2021

Het gewasbeschermingsmiddel PROFUME (9431P/B – 99,8% sulfurylfluoride) is toegelaten voor gebruik tegen gewasbeschadigers (quarantaine-organismen in België of een ander land) in zeevracht/scheepsladingen voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/09/2021 tot en met 29/12/2021.

De toelating kunt u hier raadplegen.

De toelating werd verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door op geen enkele redelijke andere manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.

Deel deze pagina