Product op basis van fosmet tijdelijk toegelaten tegen Drosophila suzukii en kersenvlieg in kersen- en kriekenbomen

27/03/2020

Het gewasbeschermingsmiddel IMIDAN 40 WG (10621P/B – 40% fosmet) is toegelaten tegen Drosophila suzukii en kersenvlieg in kersen- en kriekenbomen vanaf 01/05/2020 tot en met 26/08/2020.

De toelating kunt u hier raadplegen.

De toelating werd verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door op geen enkele andere manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.

Deel deze pagina