Product op basis van fosethyl toegelaten tegen Phytophthora cryptogea in witloofwortelteelt (open lucht)

05/09/2016

Het middel ALIETTE WG is toegelaten voor het gebruik tegen Phytophthora cryptogea in witloofwortelteelt (open lucht) vanaf 02/09/2016 voor een termijn van 120 dagen.

De toelating kunt u hier raadplegen.

De toelating werd verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door onvoorziene, op geen enkele andere manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.

Deel deze pagina