Product op basis van fluopyram en prothioconazool tijdelijk toegelaten tegen sclerotiënrot in soja

18/02/2019

Het middel PROPULSE (10245P/B – 125 g/l fluopyram + 125 g/l prothioconazool) is toegelaten voor gebruik tegen sclerotiënrot in soja voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/05/2019 tot en met 28/08/2019.

De toelating kan u hier raadplegen.

De toelating werd verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door op geen enkele andere manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.

Deel deze pagina