Product op basis van fludioxonil toegelaten tegen Phoma, Botrytis, Fusarium en Alternaria in zaaizaden van vlas

05/12/2017

Het middel CELEST is toegelaten voor gebruik tegen Phoma, Botrytis, Fusarium en Alternaria in zaaizaden van vlas voor een termijn van 120 dagen, vanaf 11/12/2017 tot en met 09/04/2018.

De toelating kan u hier raadplegen.

De toelating werd verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door onvoorziene, op geen enkele andere manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.

Deel deze pagina