Inkorting van de uitlooptermijnen voor de toelating van ROCKET (9939P/B)

08/09/2020

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel ROCKET (9939P/B, 150 g/l triflumizool) werd ingetrokken als gevolg van het verlopen van de goedkeuring van de werkzame stof op Europees niveau.

Vanwege een gewijzigd juridisch advies op Europees niveau worden de vroeger aangekondigde uitlooptermijnen aangepast:

De intrekkingsdatum wordt teruggebracht van 31/12/2022 tot 31/12/2021.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de toelatingshouder zijn nog toegelaten tot 31/10/2020.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 31/12/2020.
Het gebruiken is nog toegelaten tot 31/12/2021.

Deel deze pagina