Intrekking van de toelating van ROCKET

16/04/2019

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel ROCKET (9939P/B, 150 g/l triflumizool) wordt ingetrokken als gevolg van het verlopen van de goedkeuring van de werkzame stof triflumizool op Europees niveau.

Vanwege een gewijzigd juridisch advies op Europees niveau worden de uitlooptermijnen aangepast.

De intrekkingsdatum is 31/12/2022.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de toelatingshouder zijn nog toegelaten tot 30/06/2021.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 31/12/2021.
Het gebruiken is nog toegelaten tot 31/12/2022.

Deel deze pagina