Intrekking van de toelating van ROCKET

16/04/2019

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel ROCKET (9939P/B, 150 g/l triflumizool) wordt ingetrokken als gevolg van het verlopen van de goedkeuring van de werkzame stof triflumizool op Europees niveau.

De intrekkingsdatum is 31/12/2022.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de toelatingshouder zijn nog toegelaten tot 30/06/2021.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 31/12/2021.
Het gebruiken is nog toegelaten tot 31/12/2022.

Deel deze pagina