Inkorting van de uitlooptermijnen voor de toelating van ENVIDOR (9409P/B) en voor de vergunning voor parallelhandel van ENVIDOR 240 SC (1066P/P)

08/09/2020

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel

  • ENVIDOR (9409P/B, 240 g/l spirodiclofen)

en de vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel

  • ENVIDOR 240 SC (1066P/P, 240 g/l spirodiclofen)

werden ingetrokken als gevolg van het verlopen van de goedkeuring van de werkzame stof spirodiclofen op Europees niveau.

Vanwege een gewijzigd juridisch advies op Europees niveau worden de vroeger aangekondigde uitlooptermijnen aangepast:

De intrekkingsdatum wordt van 31/01/2023 teruggebracht tot 31/01/2022.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de toelatingshouder zijn nog toegelaten tot 31/10/2020.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 31/03/2021.
Het gebruiken is nog toegelaten tot 31/01/2022.

Deel deze pagina