Intrekking van de toelating van ENVIDOR en van de vergunning voor parallelhandel van ENVIDOR 240 SC

16/04/2019

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel ENVIDOR (9409P/B, 240 g/l spirodiclofen) en de vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel ENVIDOR 240 SC (1066P/P, 240 g/l spirodiclofen) worden ingetrokken als gevolg van het verlopen van de goedkeuring van de werkzame stof spirodiclofen op Europees niveau.

Vanwege een gewijzigd juridisch advies op Europees niveau worden de uitlooptermijnen aangepast.

De intrekkingsdatum is 31/01/2023.

Het op de markt brengen en de opslag van deze middelen door de toelatingshouder en de vergunningshouder zijn nog toegelaten tot 31/07/2021.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 31/01/2022.
Het gebruiken is nog toegelaten tot 31/01/2023.

Deel deze pagina