Bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater bij het zaaien van behandeld zaaizaad

05/03/2019

Bij het zaaien van zaaizaden die behandeld zijn met een gewasbeschermingsmiddel geldt nu een bufferzone van 1 meter ten opzichte van oppervlaktewater om waterorganismen te beschermen.

De maatregel geldt voor alle types gewasbeschermingsmiddelen (insecticide, fungicide, …) en moet op de verpakking van de zaaizaden vermeld worden.

Hier vindt u de instructies voor de etikettering van behandelde zaaizaden in detail.

Deel deze pagina