Beperkingen voor neonicotinoïden

16/05/2013

Op 29 april werd op Europees vlak beslist tot een vergaande beperking in het landbouwkundig gebruik van imidacloprid, clothianidin en thiamethoxam, drie insecticiden van de chemische familie van de neonicotinoïden. Deze beperking komt er om mogelijke risico’s voor bijen uit te sluiten. Vanaf 1 oktober 2013 mogen deze stoffen niet meer worden gebruikt op bloeiende gewassen die aanlokkelijk zijn voor bijen of op zaden van dergelijke gewassen en granen. Bovendien wordt het gebruik beperkt tot professionele gebruikers. Vanaf 1 december mogen behandelde zaden niet meer worden uitgezaaid. Na twee jaar zal een evaluatie worden opgestart van de eventuele studies op bijen die ondertussen beschikbaar zouden gekomen zijn om te bepalen of de beperking moet worden herzien.

Er is een uitzondering voorzien voor gewassen die in kassen worden geteeld, en voor behandelde zaaizaden van granen die in juli - december worden gezaaid, omdat er daarbij geen blootstelling van bijen optreedt. Deze beperking moet op de verpakkingen van de behandelde zaaizaden worden vermeld.

De publicatie van de Europese beslissing wordt binnenkort verwacht, maar ondertussen houdt de Dienst Pesticiden en Meststoffen eraan om iedereen zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. De toelatingen van de betrokken insecticiden voldoen reeds grotendeels aan de opgelegde beperkingen. De bescherming van maïs, (zomer)granen, erwten, bonen, vlas en koolzaad zal voortaan moeten gebeuren op een andere manier dan via zaadbehandeling met de betrokken neonicotinoïden. Niet-professionele gebruikers zullen andere middelen moeten gebruiken om hun planten te beschermen.

De volgende concrete beperkingen worden opgelegd in België:

  • Vanaf 1 december 2013 is de invoer of de zaai van behandelde zaaizaden van maïs, erwten, bonen, vlas en koolzaad niet meer toegelaten (net als alle andere gewassen die nog op de negatieve lijst van de Europese commissie staan). Deze gewassen worden in België niet geteeld in kassen en hiervoor moet dus geen uitzondering worden voorzien.  
  • Vanaf 1 oktober 2013 mogen gewasbeschermingsmiddelen voor de behandeling van de betrokken zaaizaden niet meer worden bewaard of gebruikt, behalve voor behandeling van zaaizaden die zullen worden uitgevoerd en onder bescherming zullen worden gezaaid.
  • Vanaf 1 december 2013 is het zaaien van behandelde zaaizaden van tarwe, gerst, haver, rogge, triticale en spelt niet meer toegelaten vanaf januari tot en met juni. Op de verpakking van behandelde zaaizaden moet worden vermeld dat de zaden moeten worden uitgezaaid van juli tot december. Zaadbehandelingsbedrijven dienen zich ervan te vergewissen dat graanzaden die van januari tot en met juni worden gezaaid met andere middelen worden behandeld;
  • Vanaf 1 oktober 2013 is iedere bespuiting in appelboomgaarden en sierteelten (in het jaar waarin ze bloeien) beperkt tot na de bloei. Vanaf dan moeten de betrokken gewasbeschermingsmiddelen die op de markt worden gebracht voorzien zijn van aangepaste etiketten. De reeds op de markt gebrachte voorraden waarvan de etiketten niet worden aangepast moeten uiterlijk op 30 november worden teruggenomen.
  • Vanaf 1 oktober 2013 is alle gebruik door niet-professionele gebruikers verboden.  Voorraden van gewasbeschermingsmiddelen voor niet-professioneel gebruik die reeds op de markt zijn, mogen nog worden verkocht tot 31 augustus 2013. Nieuwe voorraden mogen vanaf 1 juni 2013 niet meer op de markt worden gebracht. De erkenningshouders dienen ervoor te zorgen dat de koper degelijk geïnformeerd wordt over de beperkte gebruikstermijn en de problematiekinzake bijensterfte.

Hieronder worden de betrokken gewasbeschermingsmiddelen en de genomen maatregelen opgelijst. De aangepaste toelatingsakten zijn binnenkort consulteerbaar op www.fytoweb.be.

Handelsnaam

Werkzame stof

Toelatingsnr.

Beperking

ACTARA

THIAMETHOXAM

9916P/B

Geen beperking, reeds beperkt tot toepassing na de bloei

ARGENTO

CLOTHIANIDIN

9855P/B

De behandelde graanzaden mogen vanaf 1/12/13 niet meer worden gezaaid van januari tot juni. Op het etiket van het gewasbeschermingsmiddel moet worden vermeld dat dit op het etiket van behandelde zaaizaden moet worden vermeld.

AVEVE BODEMINSECTEN GAZON / INSECTES DU SOL GAZON

IMIDACLOPRID

10129G/B

Intrekking van dit gewasbeschermingsmiddel voor niet-professioneel gebruik, einde verkoop op 31/08/13 en einde gebruik op 30/09/13

AXORIS QUICK-GRAN

THIAMETHOXAM

9689G/B

Intrekking van dit gewasbeschermingsmiddel voor niet-professioneel gebruik, einde verkoop op 31/08/13 en einde gebruik op 30/09/13

AXORIS QUICK-SPRAY

THIAMETHOXAM

9660G/B

Intrekking van dit gewasbeschermingsmiddel voor niet-professioneel gebruik, einde verkoop op 31/08/13 en einde gebruik op 30/09/13

AXORIS QUICK-STICKS

THIAMETHOXAM

9690G/B

Intrekking van dit gewasbeschermingsmiddel voor niet-professioneel gebruik, einde verkoop op 31/08/13 en einde gebruik op 30/09/13

AXORIS TRIPLE

THIAMETHOXAM

9876G/B

Intrekking van dit gewasbeschermingsmiddel voor niet-professioneel gebruik, einde verkoop op 31/08/13 en einde gebruik op 30/09/13

BAZOOKA

IMIDACLOPRID

9592P/B

Beperking van toepassing in appel en sierteelten tot na de bloei vanaf 1/10/13, einde verkoop met niet-aangepaste etiketten op 30/11/13, etiketten van  nieuwe producten aangepast vanaf 1/10/13

BELEM

IMIDACLOPRID

9518P/B

Beperking van toepassing in appel en sierteelten tot na de bloei vanaf 1/10/13, einde verkoop met niet-aangepaste etiketten op 30/11/13, etiketten van  nieuwe producten aangepast vanaf 1/10/13

CONFIDOR 200 OD

IMIDACLOPRID

9658P/B

Beperking van toepassing in appel tot na de bloei vanaf 1/10/13, einde verkoop met niet-aangepaste etiketten op 30/11/13, etiketten van  nieuwe producten aangepast vanaf 1/10/13

CONFIDOR 200 SL

IMIDACLOPRID

8686P/B

Beperking van toepassing in appel en sierteelten tot na de bloei vanaf 1/10/13, einde verkoop met niet-aangepaste etiketten op 30/11/13, etiketten van  nieuwe producten aangepast vanaf 1/10/13

CRUISER

THIAMETHOXAM

9335P/B

Geen beperking, reeds beperkt tot zaaizaden van gewassen die niet bloeien

CRUISER 350 FS

THIAMETHOXAM

9713P/B

Intrekking van de toelating voor dit middel voor de  zaaizaadbehandeling van erwten en vlas. Einde van alle opslag, verkoop en gebruik op 30/09/13

CRUISER 600 FS

THIAMETHOXAM

9763P/B

Geen beperking, reeds beperkt tot zaaizaden van gewassen die niet bloeien

GAUCHO 70 WS

IMIDACLOPRID

8330P/B

Geen beperking, reeds beperkt tot zaaizaden van gewassen die niet bloeien

GAUCHO R 70 WS

IMIDACLOPRID

8396P/B

Intrekking van dit middel voor de behandeling van maïszaden. Einde van alle opslag, verkoop en gebruik op 30/09/13.

IMPRIMO

IMIDACLOPRID

9363P/B

Geen beperking, reeds beperkt tot zaaizaden van gewassen die niet bloeien

 

JANUS

CLOTHIANIDIN

9499P/B

Geen beperking, reeds beperkt tot zaaizaden van gewassen die niet bloeien

 

KOHINOR 200 SL

IMIDACLOPRID

9583P/B

Beperking van toepassing in appel en sierteelten tot na de bloei vanaf 1/10/13, einde verkoop met niet-aangepaste etiketten op 30/11/13, etiketten van  nieuwe producten aangepast vanaf 1/10/13

MERIT TURF

IMIDACLOPRID

10145P/B

Geen beperking, bodembehandeling van niet-bloeiende gewassen

MONTUR FORTE

IMIDACLOPRID

9615P/B

Geen beperking, reeds beperkt tot zaaizaden van gewassen die niet bloeien

NUPRID 70WS

IMIDACLOPRID

9761P/B

Geen beperking, reeds beperkt tot zaaizaden van gewassen die niet bloeien

 

PONCHO 600 FS

CLOTHIANIDIN

9472P/B

Geen beperking, reeds beperkt tot zaaizaden van gewassen die niet bloeien

 

PONCHO BETA

CLOTHIANIDIN

9474P/B

Geen beperking, reeds beperkt tot zaaizaden van gewassen die niet bloeien

 

PONCHO MAIS

CLOTHIANIDIN

9823P/B

Intrekking van dit middel voor de behandeling van maïszaden. Einde van alle opslag, verkoop en gebruik op 30/09/13.

PROVADO COMBI PIN

IMIDACLOPRID

8967G/B

Intrekking van dit gewasbeschermingsmiddel voor niet-professioneel gebruik, einde verkoop op 31/08/13 en einde gebruik op 30/09/13

PROVADO GARDEN

IMIDACLOPRID

8966G/B

Intrekking van dit gewasbeschermingsmiddel voor niet-professioneel gebruik, einde verkoop op 31/08/13 en einde gebruik op 30/09/13

PROVADO GARDEN GAZON INSECT

IMIDACLOPRID

10128G/B

Intrekking van dit gewasbeschermingsmiddel voor niet-professioneel gebruik, einde verkoop op 31/08/13 en einde gebruik op 30/09/13

PROVADO MULTICARE

IMIDACLOPRID

9697G/B

Intrekking van dit gewasbeschermingsmiddel voor niet-professioneel gebruik, einde verkoop op 31/08/13 en einde gebruik op 30/09/13

PROVADO PLUS

IMIDACLOPRID

8988G/B

Intrekking van dit gewasbeschermingsmiddel voor niet-professioneel gebruik, einde verkoop op 31/08/13 en einde gebruik op 30/09/13

PROVADO ULTRA

IMIDACLOPRID

9466G/B

Intrekking van dit gewasbeschermingsmiddel voor niet-professioneel gebruik, einde verkoop op 31/08/13 en einde gebruik op 30/09/13

SOMBRERO

IMIDACLOPRID

9757P/B

Intrekking van de erkenning voor de behandeling van maïszaden op 30/09/13. Einde verkoop met niet-aangepaste etiketten op 30/11/13

WARRANT 200 SL

IMIDACLOPRID

9527P/B

Beperking van toepassing in appel en sierteelten tot na de bloei vanaf 1/10/13, einde verkoop met niet-aangepaste etiketten op 30/11/13, etiketten van  nieuwe producten aangepast vanaf 1/10/13

 

Deel deze pagina