Aanvraag online indienen voor meststoffen

29/03/2016

Voortaan is het mogelijk om aanvraagdossiers voor ontheffingen, toelatingen, certificaten en vertalingen bestemd voor de cel Meststoffen online in te dienen in het kader van het Koninklijk Besluit van 28 januari 2013 betreffende het in de handel brengen en het gebruiken van meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten.

De betrokken producten zijn:

  • meststoffen,
  • bodemverbeterende middelen,
  • teeltsubstraten,
  • zuiveringsslib,
  • aanverwante producten (waaronder digestaat van de vergisting en biostimulanten).

Om veiligheidsredenen moet elke gebruiker zich registreren voor het eerste gebruik. Het is mogelijk om een nieuwe account te creëren via het toegangscherm van de applicatie. U wordt uitgenodigd om deze informatie te lezen voor uw eerste login.

Deel deze pagina