Aanpassing van retributies en bijdragen voor gewasbeschermingsmiddelen

18/02/2016

Door de publicatie van een koninklijk besluit op 8 februari zijn vanaf heden nieuwe retributies van toepassing voor aanvragen tot toelating voor gewasbeschermingsmiddelen. De jaarlijkse bijdragen voor gewasbeschermingsmiddelen voor niet-professioneel gebruik worden verhoogd en niet-commerciële voorlichters bekomen de fytolicentie voortaan gratis.

Het gaat voornamelijk om retributies voor nieuwe soorten aanvragen die voorzien zijn in de wetgeving en waarmee een zekere werklast gepaard gaat. Dit omvat aanvragen tot vrijstelling van de indiening van studies, tot de lijst van test- en studieverslagen, tot evaluatie van toevoegingsstoffen of hulpstoffen of van informatie over mogelijk schadelijke of onaanvaardbare effecten. Er werden ook retributies ingevoerd voor het geval bijkomende of onverwacht veel informatie wordt bezorgd, of voor de organisatie van technische symposiums voor de aanvragers.

Ook werden een aantal bestaande retributies aangepast aan de werkelijke werklast, met name deze voor de evaluatie met het oog op het vaststellen van een Europese residulimiet en van een biologische werkzame stof. Indien kan worden verwezen naar reeds ingediende aanvragen voor vergelijkbare producten wordt de retributie voortaan gehalveerd.

Een overzicht van de nieuwe retributies is beschikbaar op in de gids voor de aanvrager van gewasbeschermingsmiddelen. Deze retributies moeten worden betaald bij het indienen van de aanvraag en worden onmiddellijk van kracht.

Het koninklijk besluit voorziet ook de vrijstelling van betaling voor het bekomen van de fytolicentie voor voorlichters met enkel niet-commerciële doelstellingen, zoals van de overheid of onderzoeksstations.

Daarnaast worden ook de jaarlijkse bijdragen voor gewasbeschermingsmiddelen voor niet-professioneel gebruik verhoogd. De factor voor de berekening van deze jaarlijkse bijdrage wordt verhoogd van 0,1 naar 0,21 euro per kg of liter. Teneinde de toelatingshouders de kans te geven de verhoogde bijdrage door te rekenen aan hun klanten, zal de verhoogde factor pas worden toegepast op de hoeveelheden die worden verkocht in de loop van 2017.

Tot slot voorziet het koninklijk besluit ook een strengere procedure voor de betaling van de jaarlijkse bijdrage. Er werden meer sancties ingebouwd om de toelatingshouders aan te sporen tot tijdige betaling.

Deel deze pagina