Vrijwillige intrekking van een aantal vergunningen voor parallelhandel

18/02/2019

De vergunningen voor parallelhandel van de gewasbeschermingsmiddelen

  • BOSPYRABEL (1107P/P – 26,7% boscalid en 6,7% pyraclostrobin)
  • DIFENOBEL (1091P/P – 250 g/l difenoconazool)
  • DITHIABEL PRO (1143P/P – 125 g/l dithianon en 561 g/l kaliumfosfonaten)
  • DITHIAPYRBEL (1145P/P – 250 g/l pyrimethanil en 250 g/l dithianon)
  • TEBUFEBEL (1136P/P – 240 g/l tebufenozide)

worden ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

De intrekkingsdatum is 30/07/2020.

Het bewaren en het op de markt brengen door de vergunningshouder zijn niet meer toegelaten.
Het bewaren en het op de markt brengen door derden zijn nog toegelaten tot 30/07/2019.
Het gebruik is nog toegelaten tot 30/07/2020.

Deel deze pagina