Vrijwillige intrekking van de vergunningen van CENTIUM 360 CS (1317P/P) en CLOMA 360

23/09/2022

De vergunningen voor parallelhandel van de gewasbeschermingsmiddelen CENTIUM  360 CS (1317p/P) en CLOMA 360 (1339P/P – 360 g/l clomazon) worden ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

De intrekkingsdatum is 30/04/2024.

Het op de markt brengen en het bewaren van dit middel door de vergunningshouder zijn nog toegelaten tot en met 31/10/2022.
Het op de markt brengen en het bewaren door derden zijn nog toegelaten tot en met 30/04/2023.
Het gebruik is nog toegelaten tot en met 30/04/2024.

Deel deze pagina