Vrijwillige intrekking van de vergunning van TEBUCO 250

30/08/2022

De vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel TEBUCO 250 (1178P/P – 250 g/l tebuconazool) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

De intrekkingsdatum is 31/12/2023.

Het op de markt brengen en het bewaren van dit middel door de vergunningshouder zijn nog toegelaten tot en met 31/08/2022.
Het op de markt brengen en het bewaren door derden zijn nog toegelaten tot en met 31/12/2022.
Het gebruik is nog toegelaten tot en met 31/12/2023.

Deel deze pagina