Vrijwillige intrekking van de vergunning van SERCADIS (1163P/P)

11/08/2020

De vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel SERCADIS (1163P/P – 300 g/l fluxapyroxad) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

De intrekkingsdatum is 17/07/2020.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de vergunningshouder, de verkoop en opslag van de op de markt aanwezige voorraden door derden en het gebruik zijn niet meer toegelaten.

Deel deze pagina